Minimale teamgrootte aanpassen

Om de anonimiteit van de medewerkers die meedoen aan de Kijk op Mijn Medewerkers te waarborgen, ontvangen organisaties alleen een rapportage van een organisatorische eenheid als er minimaal 10 respondenten zijn. Door de invoering van kleine zelfsturende teams, met minder dan 10 medewerkers,  blijft de behoefte bestaan om toch een rapportage te ontvangen terwijl de respons hiervoor eigenlijk te laag is. Hiervoor is een oplossing gevonden.

Responsminimum verlagen
Kijk op Data biedt de mogelijkheid om  het minimaal aantal van 10 respondenten (drempelwaarde) te verlagen. Op deze manier kunt u de vragenlijst toch uitzetten bij kleine teams en de resultaten inzien en bespreken. 

In Kijk op Data kunt kunt u zelf in het inschrijfproces deze drempelwaarde aanpassen. Wij adviseren wel dit van te voren met de OR te overleggen ivm met herleidbaarheid naar medewerkers. 

Als u niets doet, blijft het minimale aantal respondenten van 10 gehandhaafd. Dit geldt ook voor alle voorgaande benchmarkrondes.  

Bereidheid tot deelname
Door het verlagen van het minimaal aantal respondenten ervaren medewerkers mogelijk minder anonimiteit. Dit kan de bereidheid van uw medewerkers om mee te doen en/of eerlijk te antwoorden beïnvloeden. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid om uw medewerkers en eventueel uw Ondernemingsraad te informeren over het verlagen van het minimale aantal respondenten en wat de consequenties daarvan zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen